Nasi Kapłani i pracownicy

Ks. Kanonik Wiesław Pacak - Proboszcz Parafii od 2003 r.
Ks. Krzysztof Samul - wikariusz od 2003 do 2006 r.
Ks. Marcin Kaczyński - wikariusz od 2006 do 2015 r.
Ks. Rafał Bochen - wikariusz od 2015 do 2016 r.
Ks. Michał Paluch - wikariusz od 2016 do 2022 r.
Ks. Marcin Jędraszek - wikariusz od 2022 r.
Pan Krzysztof Matuszyk - kościelny od 2003 r.
Pan Krzysztof Kahl- kościelny od 2003 do 2022 r.