Rodziny Nazaretańskie

Jest wiele dróg powołania do świętości w Kościele a jedną z nich jest wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich powstała w 1985 r. w Warszawie z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera i ks. Andrzeja Buczela oraz grupy osób świeckich, które pragnęły pogłębienia osobistej relacji z Panem Bogiem.
 W Diecezji Toruńskiej Ruch Rodzin Nazaretańskich został zatwierdzony w 2002 roku a jego moderatorem został ks.Sylwester Ćwikliński. W naszej parafii Ruch jest obecny od 2006 roku.
Dlaczego chcemy podążać akurat tą drogą?
Pan Bóg prowadzi każdego z nas inaczej, dlatego odpowiedzi mogą być różne. Wszyscy związani ze wspólnotą RRN odkrywają w niej pomoc w dążeniu do zjednoczenia z Panem Bogiem. Wierzymy, że pomaga nam w tym Maryja. Jej zawierzmy siebie i nasze życie. Pragniemy wzrastać w wierze i dlatego potrzebujemy stałej formacji  w codzienności. Zapraszamy zatem na spotkania grupy Ruchu Rodzin Nazaretańskich, które  odbywają się w sali parafialnej przy kościele Jezusa Miłosiernego we wtorki o godzinie 17:40. Dzielimy się tam tym jak rozpoznajemy działanie Pana Boga i Matki Bożej w naszym życiu codziennym czyli "co Bóg mówi do mnie i o mnie przez wydarzenia".
Duchowe potrzeby we własnym życiu każdego człowieka (nie tylko członka RRN) pomaga też rozpoznać książka "Rozważania o wierze" autorstwa księdza Tadeusza Dajczera.
Oprócz cotygodniowych spotkań staramy się formować poprzez codzienną modlitwę, medytację, częste uczestnictwo w Eucharystii, lekturę Słowa Bożego i materiałów formacyjnych Ruchu, systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, towarzyszenie-kierownictwo duchowe, rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki. Wszystkie nasze przedsięwzięcia organizacyjne i apostolskie mają na celu nasze a nie innych nawrócenie oraz osobiste uświęcenie.

"Czyż może być co dobrego z Nazaretu? (...) Chodź i zobacz." (por. J 1,46)