Sakramenty

Dokumenty potrzebne do udzielenia chrztu

1. „ Skrócony odpis aktu urodzenia „ dziecka
2. Zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych, że dana osoba może pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej
3. Dane chrzestnych(imię i nazwisko, wyznanie, adres zamieszkania)

Czas zgłoszenia i spisania aktu w kancelarii: miesiąc przed zamierzonym terminem chrztu.
Do przyjęcia zadania chrzestnych może być dopuszczony ten, kto:
1. Jest wyznaczony przez rodziców i posiada wymagane kwalifikacje.
2. Jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić.
3. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
4. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Terminy chrztu w naszej parafii:
IV sobota miesiąca – na Mszy św. o godz. 18.00
II Niedziela miesiąca po Mszy św. o godz 11.30
Nauka przed chrztem – dla rodziców chrzestnych(obowiązkowa), dzień przed chrztem po Mszy św. Wieczornej o godz. 18.00 w kościele
Rzeczy potrzebne do chrztu: gromnica, biała szata.

Sakrament małżeństwa

NARZECZENI – zgłaszają się w biurze parafialnym w celu spisania protokołu przedślubnego, około pół roku przed datą zawarcia sakramentu małżeństwa.
W biurze parafialnym narzeczeni przedkładają:
1. Dowody osobiste
2. Metryki  Chrztu św. (nie starsze niż 6 miesięcy)
3. Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego
4. Wdowa lub wdowiec – kościelna metrykę zgonu małżonka
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie Sakramentu Małżeństwa z- USC

Pouczenie liturgiczne dla narzeczonych o Sakramencie Małżeństwa odbywa się dzień przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa  po wieczornej Mszy Św.

Bezpośrednio przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni składają w zakrystii kartki o odbytej spowiedzi św. Przedślubnej.

Dokumenty potrzebne do pogrzebu

Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień, godzinę i miejsce pogrzebu w kancelarii parafialnej z Ks. Proboszczem lub Ks.Wikariuszem

Zgłaszając pogrzeb należy przedłożyć kartę zgonu, wypełnioną w Urzędzie Stanu Cywilnego i w razie śmierci w szpitalu zaświadczenie od Ks. Kapelana o udzieleniu sakramentów świętych.
Pogrzeb osoby z poza parafii prowadzimy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody Ks. Proboszcza parafii w której mieszkał zmarły.

Pierwsza Komunia Święta

W  naszej parafii dzieci przystępują do Pierwszej Komunii św. w szatkach  liturgicznych.

Msza  pierwszokomunijna w naszej parafii odbywa się zawszę w trzecią niedzielę maja.

Rodzice  dzieci pierwszokomunijnych powinni dostarczyć do parafii:
świadectwo chrztu świętego,

dzieci spoza parafii:
zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę,
zaświadczenie o dopuszczeniu do I Komunii świętej wydane przez kapłana – katechetę,
zgodę własnej parafii

Aby przyjąć sakrament Bierzmowania należy:

Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu.
Przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego.
Przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.
Osoby spoza naszej  parafii muszą przedstawić zgodę  z własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w parafii p. w. Jezusa Miłosiernego

Sakrament pojednania

Sprawowany jest przed każdą Mszą św. w tygodniu oraz w każdy  pierwszy piątek miesiąca  w godz. 16.00– 17.00

Przystępując do sakramentu pokuty należy uczynić:

Rachunek sumienia
Żal za grzechy
Mocne postanowienie poprawy
Szczera spowiedź
Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom

Odwiedziny chorych

Z posługą sakramentalną Kapłani odwiedzają chorych:

W każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz.9.30.
W każdym innym czasie w nagłych wypadkach
(KKK 1680) Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”